Department of veteran Affairs

Kdo jsme

Department of veteran Affairs

Department of Veteran Affairs sdružuje bývalé aktivní členy jednotky, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou aktivně zúčastňovat akcí jednotky, ale stále chtějí být účastni dění v jednotce. Organizace musela vzniknout díky poměrně přísnému vnitřnímu řádu jednotky (SOP), který členům předepisuje minimální roční účast na akcích tak, aby jednotka mohla být vždy nasazená jako akceschopné uskupení.

Odpovědnosti DoVA jsou zejména poradenství při organizaci jednotky a jejích akcí, podpora organizování akcí, dohled nad finančním zdravím jednotky, společenská zodpovědnost jednotky a další podpůrné činnosti. V rámci akcí jsou členové DoVA běžně zařazováni do bojových uskupení.

Velení Department of Veteran Affairs:
DoVA Commander: 2LT Miroslav Hyža(ret.)
DoVA Secretary:

back to top