Blackhawk helicopters taking flight.

Informace pro rodiče

Airsoft je moderní druh sportu, který rozvíjí reflexy, vede mladé k pobytu v přírodě a aktivnímu trávení volného času
Navázaný Reenactment a Mil-Sim pak rozvíjí vědomosti, zkušenosti a odpovědnosti.

Informace pro rodiče

Je Airsoft bezpečný?

Airsoft je druh akčního sportu, při které k simulaci boje dochází palbou 6mm kuliček z biodegradabilního plastu vystřelovaných z airsoftových zbraní.Pro základní bezpečnost je nutné být v rámci akcí vybaven ochrannými brýlemi.Není známo, že by při Airsoftu docházelo k jakémukoliv druhu úrazů ve větší míře než při jiných akčních sportech. Naopak – vojáci vybavení přilbami, balistickými vestami, pevnou obuví a rukavicemi jsou více chráněni než při jiných sportovních aktivitách.Každý tým by navíc měl disponovat vyškolenými zdravotníky, základní povědomí o poskytnutí první pomoci je znalostním penzem každého z vojáků.

Je taková činnost legální?

Airsoft je plně legální činnost. Pouze v zastavených oblastech / oblastech s větším výskytem obyvatelstva jsou airsoftové zbraně nošeny zakryté z hlediska bezpečnosti.
Existuje věkové omezení?

Airsfotové zbraně jsou zbraně kategorie „D“ tedy je možné je volně nabývat od 18-ti let věku.Jako u každého střeleckého sportu je jejich provozování možné i při nižším věkovém levelu při povolení rodičů a dohledu osoby starší osmnácti, respektive jedenadvaceti let.
Kdo nese zodpovědnost?

Odpovědnost za účast na airsoftových akcích je stále na zákonných zástupcích nezletilého dítěte.

Co je k airsoftu třeba?

V naší jednotce se snažíme napodobovat americkou armádu: Nosíme tedy nejnovější vybavení a výstroj U.S.Army.
Není nutné mít zpočátku kompletní uniformu a vlastně ani předepsanou zbraň M4.Důležité je nadšení a chuť zapojit se do dobré party. Vše ostatní se dá pořídit později a s naší pomocí i levněji než v běžných obchodech.
Jaký je rozdíl mezi airsoftem, MilSim a reenactmentem?

Airsfot, MilSim (military simulation) a reenactment se v našem pojetí prolínají. Snažíme se vypadat a vystupovat jako skutečná americká armáda (reenactment) vedeme náročné operace založené na taktických úkolech za použití originálního materiálu (MilSim) a v rámci akcí používáme airsoftové zbraně.

Army Jag Corps officers standing side by side.

Odkud vaše jednotka je?

Základ naší jednotky je ve středních a západních Čechách. Máme však přátele po celé republice a operujeme tak v rámci ČR, i když maximum akcí se odehrává ve středních a západních Čechách.

Two soldiers talking to each other.

Nezodpověděli jsme vaše dotazy?

Kontaktujte nás!