Reenactment 1916-1975

Reenactment je slovo, které je v českých krajích stále více zmiňováno. Znamená představování historických vzorů tak, jaké opravdu byly, se vší vážností a věrností předloze. Členové naší jednotky se věnují hned čtyřem obdobím: první a druhé světové válce, válce ve Vietnamu a modernímu období. Ve všech těchto konfliktech a obdobích samozřejmě hrál svoji roli 9. pěší pluk a naši reenactors ve všech těchto obdobích 9. pluk prezentovali nebo prezentují.

Reenactment není jen sbírání uniforem a výstroje, jde především o udržení historie naživu, o její připomínání našim současníkům a zejména o vzdání úcty těm, kteří bojovali za svobodu těla i ducha.

WWII Reenactment

 

World War II

Vietnam War reenactment

Vietnam  Vietnam

Vietnam  Vietnam