Manuály

Informace jsou základem každého koníčka. Zejména pokud jde o reenactment – tam jsme informacemi přímo posedlí. Ať už se jedná o informace které předcházejí boji, které si předáváme během operací nebo ty, které nám zajišťují výcvik a znalosti důležité pro Military AirSoft. Informace bývají to nejcenější v boji i v životě. Pár základních bychom tu pro vás měli.

Pro využívání manuálů prosíme informujte jednotku prostřednictvím mailu - po udělení souhlasu k využívání, Vám bude manuál poskytnut. (Manuály poskytujeme pouze jednotkám či jednotlivcům aliance USAREUR(cz))

Field Manual:
FM 3-25-(9)cz – Manchu mile tactical march
Manuál k provádění a nastavení pravidel pro taktický a road march v rámci 9INF, 2ID. Jedná se o náročný, 25mil dlouhý pochod v rámci tréningu pro dobrovolníky

FM 1-3-(9)cz – Historie 9th Infantry Regimentu
Manuál k historii pluku, který naše jednotka představuje. Devátý pluk je jedním z nejstarších a nejnasazovanějších pluků U.S. Army a proto se jedná o velmi zajímavé čtení.

FM 670-1-(9)cz – Uniformy a jejich označení
Základní manual U.S. Army, který by měl znát každý z vojáků. Obsahuje popis uniforem BDU i A Class včetně umístění hodnostních nášivek, jmenovek, příslušeností a kvalifikačních či dovednostích označení.

FM 21-60-(9)cz – Ruční signály
Ruční signály jsou základním komunikačním prostředkem v boji a znát by je měl naprosto každý člen teamu / jednotky.

FM 22-5-(9)cz - Drill and Ceremonies
Manuál povelů užívaných US Army při pořadových cvičeních spolu s jejich podrobným popisem doplněným názornými ilustracemi.

R 600-8-22cz - Vyznamenání a dekorace
Manuál k vyznamenáním udělovaným v rámci USAREURcz a tedy i naší jednotky

IBA - Interceptor Body Armor
Manuál k neprůstřelné vestě IBA

MEDEVAC
Manuál k Request Procedures And Medical Treatment Protocol

Guidon of B/2-9 INF, 2ID
Zástava B/2-9 INF, 2ID - Kapitola 4: Výkres emblému pěchoty neodpovídá měřítku - je nutné dopočítat dle nákresu v kapitole 3

 

Field Form:

F022006-(9)cz – převzetí zodpovědnosti za osobu mladší osmnácti let
Všichni členové 2IDAS, kteří ještě nedovršili 18 let věku, musí mít vyplněný formulář F022006-(9)cz

F022706-(9)cz – OPORD
Formulář pro vyplnění operačního rozkazu

F022806-(9)cz – OPREP
Formulář pro vyplnění operačního reportu

F600-8-22-(9)cz – Awards and decorations
Formulář k nominování vojáka na vyznamenání / pochvalu / ocenění