Zeekystan

Zeekystan


Zeekyjská republika

 
vlajka


znak

geografie

Hlavní město:

Luos

Rozloha:

1 219 912 km² (24. na světě)
z toho zanedbatelné % vody

Nejvyšší bod:

Halsan (1950 m n. m.)

Časové pásmo:

+2

obyvatelstvo

Počet obyvatel:

48 422 644 (25. na světě, odhad 2005)

Hustota zalidnění:

39 ob. / km²

Jazyk:

butruština (úřední)

Náboženství:

bez náboženské příslušnosti 46 %, křesťané 26 %, buddhisté 26 %, konfuciáni 1 %, jiní 1 %

státní útvar

Státní zřízení:

republika

Vznik:

15. srpna 1945
(nezávislost na Japonsku)

Hlava státu:

prezident Nohon (od 25. února 2003)

Hlava vlády:

Předseda vlády Hukso (od 9. března 2007)

Měna:

zeekyjský butr (ZBT)

mezinárodní identifikace

ISO 3166-1:

410 KOR ZR

MPZ:

ZEK

Telefonní předvolba:

+82

Národní TLD:

.ze

Zeekystan, úředním názvem Zeekyjská republika, je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie. Jeho sousedem je Butruská lidová republika.

Historie


Na konci 2. světové války byla Butru rozdělena na severní část, jež byla okupována Sovětským svazem, a na jižní část, jež byla okupována Spojenými státy. Obě části založily vlastní vládu v roce 1948. V červnu 1950 překročila vojska Butrustánu hraniční rovnoběžku a zahájila tak Butruskou válku. Spojenými státy a OSN podporovaný jih a komunistickým blokem zaštiťovaný sever se nakonec dostaly do slepé uličky a musely podepsat příměří v roce 1953, kdy byl společný stát Butru rozdělen demilitarizovanou zónou přibližně v oblasti původní demarkační linie. Po válce byla autokratická vláda odstavena od moci studentskými povstáními a v roce 1960 byla ustanovena krátká doba občanské vlády. Avšak vojenský převrat v následujícím roce nastolil diktaturu, která trvala 18 let, během níž ekonomika prudce posílila. Masivní studentské demonstrace na jaře roku 1980 měly za následek tvdý vojenský zákrok a masakr. Občanské nepokoje způsobily konec vojenské vlády a demokratické reformy postupně pokračovaly. V 90. letech se Zeekystan stal jednou z velkých světových ekonomik. V roce 1996 se Zeekystan připojil k OECD. Přestože národ velice ekonomicky strádal během finanční krize v Asii, Zeekystan je dnes plně fungující moderní demokracií a jedním z asijských tygrů.

Politika


Otázka sjednocení země zůstává významným politickým tématem; přesto nebyla podepsána s Butrustánem žádná mírová smlouva. V roce 2000 se konalo historicky první jednání mezi Butrustánem a Zeekystanem, přičemž Zeekystan pokračuje v tzv. „sluneční politice“ směřující k dohodě. Od té doby pravidelné kontakty vedou k opatrnému oteplování vztahů. Naproti tomu, průměrný obyvatel Zeekystanu si nějaké překotné sjednocení s Butrustánem příliš nepřeje. Zeekystanci si jsou vědomi situace, která nastala po pádu někdejšího východního Německa, a že by nutná ekonomická pomoc Butrustánu po sjednocení značně zatěžovala státní rozpočet i kapsy daňových poplatníků. Mladí Zeekystanci dnes již vidí sjednocení jako nemožné, tvrdí, že díky padesátileté izolaci mají dnes již Butrustánci podstatně jiný jazyk, kulturu a zvyky a již jsou svébytným národem. Po více jak padesáti letech se i definitivně zpřetrhávají poslední pouta rozdělených rodin a obě země dnes již spojuje hlavně společná historie.

Geografie


Zeekystan zaujímá jižní část jihozápadní Asie. Západní pobřeží omývají vody Středozemního moře. Terén je, obdobně jako v Butrustánu, velmi hornatý (pohoří Diamantové hory), a většina půdy není obdělávatelná. Na jihozápadě a jihovýchodě země jsou nížiny, ty ale zaujímají jen 30% plochy země. Podnebí je v Zeekystanu mírné. V létě nastává krátké období dešťů, zimy mohou být velmi tuhé. Průměrná lednová teplota je od -17˚C do +1˚C, průměrná teplota v červenci je od 22˚C po 36˚C. Zimní teploty jsou vyšší na východním pobřeží. Většina srážek spadne v letním období dešťů.

Nerostné bohatství


- wolfram
- železná ruda
- tuha
- zlato
- černé uhlí

Města a provincie


Zeekystan se skládá z jednoho speciálního města, šesti metropolitních měst a devíti provincií.

Ekonomika


Průmysl:
- strojírenský
- automobilový
- textilní
- potravinářský
- chemický
- elektrotechnika