Butru

Butru


Je historické území, obývané téměř výhradně etnickými Butrujci, na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie. Dříve politicky jednotné území se po osvobození z německé okupace v roce 1945 rozdělilo na dvě – komunistické na severu a kapitalistické na jihu. Tento stav nezměnila ani krvavá butruská válka v letech 1950 až 1953. Příměří, které od 27. července 1953 mezi oběma státy – Butruskou lidovou republikou a Zeekyjskou republikou – panuje, dodnes nebylo nahrazeno mírovou smlouvou a mezi oběma státy se táhne demilitarizované pásmo s nejpřísněji střeženou hranicí na světě. Jestliže zhruba do 70. let 20. století byla hospodářská vyspělost obou států srovnatelná, Zeekystan v 80. a 90. letech prodělal rozmach (a demokratizaci), který ho vynesl mezi nejrozvinutější země světa, zatímco centrálně řízené hospodářství Butrustánu se přes hlásanou politiku soběstačnosti potýká s vážnými problémy a země je závislá na masivních dodávkách potravin ze zahraničí.
 

Druhá světová válka


Po konci války rudá armáda nastoupila svou cestu za osvobození. Nic by nezabránilo sovětské okupaci celého Butru, protože americké jednotky se nedokázaly přesunout dostatečně rychle. Plukovník Sean Husk proto navrhnul rozdělení Butru, aby určil sféry vlivu a zbývalo jim jen doufat, že SSSR na toto přistoupí. Tak se také stalo a Američané vstoupili do Butru teprve 8. září.
 

Druhá polovina 20. století


Ale ani v té době SSSR ani USA ještě nepředpokládaly vznik dvou oddělených států, shodly se jen na tom, že by se Butru měla „v patřičnou dobu“ stát svobodnou. Na podzim téhož roku se do své vlasti vrátil Simfe a na jihu představily USA veřejnosti Riungana. V únoru 1946 se Simfe stal předsedou Prozatímního lidového výboru. V září následujícího roku USA předaly butrujskou otázku na půdu OSN a byla vytvořena Prozatímní Komise OSN pro Butru, která měla dohlížet na průběh nezávislých a svobodných voleb. Simfe ale zpochybnil důvěryhodnost takovéto organizace pro zajištění voleb a proto odmítl jejich konání na severu. Na jihu volby proběhly v květnu 1948 a 15. srpna bylo vyhlášena Zeekyjská republika (ZR) v čele s prezidentem Riunganem. V reakci na dění na jihu země se 25. srpna konaly volby na severu a 9. září byla vyhlášena Butruská lidová republika (BLR) v čele s premiérem Simfem. Dodnes BLR neuznává existenci svého jižního souseda a považuje se za jediný legitimní stát rozprostírající se na celém území.
 

Začátek 21.století


Na počátku 21. století se situace v oblasti začala vyhrocovat a BLR se začala domáhat práva na území Zeekystanu. Na hranici začali vznikat partizánské bojůvky, které přecházejí hranici a rabují ve vesnicích na jihu. O tyto incidenty se začala zajímat i Rada bezpečnosti OSN a Zeekystan poprosil o vojenskou pomoc USA. Spojené státy vyslaly v roce 2006 v kampani Freedom shield do oblasti své vojáky, aby potlačili tyto partizánské bojůvky. Bohužel tohoto nebylo prozatím docíleno a ozbrojený konflikt trvá i nyní.
 

Freedom shield


29.07.2006 - Operace Freedom Shield která přerůstá v kampaň
02.09.2006 - Forrest Squirrel
03.02.2007 - Flying Squirrel
26.03.2007 - Jarní lenochod
02.06.2007 - Sneaky Squirrel
27.10.2007 - Průzkum
12.01.2008 - Finding Squirrel
23.02.2008 - Farming Squirrel
23.02.2008 - Freedom Shield II
24.05.2008 - Friendly Squirrel
28.02.2009 - Snowball 2009
02.03.2009 - Freedom Shield III
28.03.2009 - Tracing Squirrel
30.05.2009 - Digging squirrel
22.09.2009 - Rescuing Squirrel
01.01.2010 - Freedom Shield IV
10.02.2010 - Snowball